Vállalatunk 2017-ben részt vesz a ZeroCO2 Programban, ellentételezte környezetterhelése egy részét.

Hulladékkezelési elveink

Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak!

A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe.

A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.

A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatók.

A Szerverház Kft. a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet szerint gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek hulladékkezeléséről.

Az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolásának környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságának kollektív teljesítésével, a Szerverház Kft. teljesíti a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat.
Időtúllépés
Lejárt munkamenet